Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych

Krok 1 / 4

1. W jakim obszarze Twoja organizacja działa najczęściej (rozdziel 100 punktów pomiędzy poszczególne obszary):

Obszar aktywności Liczba punktów
Sztuki wizualne: Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
Sztuki performatywne: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: Działalność bibliotek (PKD 91.01.A); Działalność archiwów (PKD 91.01.B); Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
Programowanie: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
Działalność wydawnicza: Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
Produkcja filmowa i telewizyjna: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z); Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z); Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
Produkcja radiowa i muzyczna: Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
Moda i wzornictwo: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
Reklama i działalność pokrewna: Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
Architektura i projektowanie wnętrz: Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

2. Czy prowadzisz jeszcze inną działalność?

2a. Jaki jest to rodzaj działalności? Rozdziel 100 pkt pomiędzy poszczególne pola:

Rodziaj działalności Liczba punktów
Handel
Szkolenia
Doradztwo
Produkcja
Inne – podaj jakie

2b. Jaki jest udział przychodów z działalności w obszarze kreatywnym w stosunku do pozostałych przychodów: