Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych

Projekt badawczy Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych jest niekomercyjnym przedsięwzięciem podejmowanym przez grupę pasjonatów pod kierownictwem merytorycznym dr hab. Rafała Kasprzaka, pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudnionego w Instytucie Zarządzania.

Idea projektu badawczego, który pozwoliłby na diagnozę sytuacji ekonomicznej sektora kreatywnego na obszarze Warszawy, powstała podczas realizacji projektu European Creative Cluster Lab przez Miasto Stołeczne Warszawa. Kluczowym problemem, przed jakim stoją osoby budujące politykę wsparcia sektora kreatywnego jest bowiem brak bieżącej informacji o sytuacji ekonomicznej podmiotów sektora kreatywnego i właśnie jej uzupełnieniu służy nasz projekt.

Cele projektu badawczego to:

 • diagnoza sytuacji ekonomicznej sektora kreatywnego,
 • identyfikacja efektywności mechanizmów wsparcia wdrażanych na obszarze Warszawy,
 • poznanie specyfiki warszawskiego sektora kreatywnego,
 • rozpoznanie potrzeb warszawskiego sektora kreatywnego i zmian w nim zachodzących,
 • zbudowanie społeczności, której bliski jest rozwój sektora kreatywnego w Warszawie.

Cele zamierzamy realizować poprzez:

 • prowadzenie cyklicznych badań w każdym roku, które pozwolą nam zdiagnozować uwarunkowania rozwoju sektora kreatywnego oraz rozpoznać zmiany w nim zachodzące,
 • przygotowanie raportu z badań, który będzie udostępniony do pobrania dla wszystkich zainteresowanych na tej stronie,
 • zorganizowanie seminarium podczas którego zaprezentujemy wyniki badania oraz będziemy prowadzić dyskusję o sytuacji sektora kreatywnego.

Ponieważ zamierzamy powtarzać to badanie w każdym roku, dzięki Waszemu uczestnictwu i wypełnianiu ankiet możliwe stanie się rozpoznanie nie tylko sytuacji sektora kreatywnego na rok bieżący, ale także diagnoza zmian zachodzących pomiędzy poszczególnymi latami. Pierwszy rok realizacji badania to 2015.

Projekt badawczy ma poparcie Biura Kultury, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zapoznaj się z zaproszeniem do uczestnictwa w badaniu.

Jeżeli zatem prowadzisz działalność komercyjną lub niekomercyjną w kilku bądź w jednym z poniższych obszarów:

 • Sztuki wizualne: Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 • Sztuki performatywne: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
 • Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: Działalność bibliotek (PKD 91.01.A); Działalność archiwów (PKD 91.01.B); Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
 • Programowanie: Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
 • Działalność wydawnicza: Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 • Produkcja filmowa i telewizyjna: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z); Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z); Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
 • Produkcja radiowa i muzyczna: Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
 • Moda i wzornictwo: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
 • Reklama i działalność pokrewna: Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
 • Architektura i projektowanie wnętrz: Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

a siedziba Twojej organizacji znajduje się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, przyłącz się do nas i wypełnij ankietę.

Wypełnienie ankiety zajmie Tobie nie więcej niż 13 minut!

Proszę abyś pamiętał, że raport powstanie w oparciu o informacje, które przekażesz w ankiecie, bardzo zatem Ciebie prosimy o rzeczowe i świadome odpowiedzi na poszczególne pytania.