Portal ekonomiawkulturze.pl powstał w celu promocji narzędzi sprzyjających badaniu
sfery kultury oraz dostarczeniu animatorom kultury inspiracji dla lepszego funkcjonowania ich instytucji.

Zapoznaj się:
Przemysły kreatywne w Polsce -
perspektywy i uwarunkowania
Pierwsza w Polsce publikacja opisująca sektor kreatywny jako ważny element systemu społeczno – ekonomicznego gospodarki narodowej oraz wskazująca kluczowe uwarunkowania jego rozwoju. Publikacja jest skierowana do osób interesujących się tematyką przemysłów kreatywnych, działających w sektorze kreatywnym oraz osób zatrudnionych w administracji, którzy chcą wspierać ich rozwój.

Zapraszam do zapoznania się ze spisem treści i zamówienia tej publikacji
Obserwatorium przemysłów kreatywnych
Portal Obserwatorium przemysłów kreatywnych umożliwia zliczenie organizacji sektora kreatywnego w Polsce w dowolnym ujęciu terytorialnym (gmina / powiat / województwo) w określonych latach. Dane umieszczone w tym portalu pochodzą z bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego. Co dzięki temu zyskasz?
  • Informacje o liczbie podmiotów sektora kreatywnego w określonym obszarze terytorialnym
  • Możliwość zmapowania podmiotów tego sektora
  • Wiedzę na potrzeby dalszych analiz
Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszam do korzystania z jego funkcji, w przypadku problemów lub dodatkowych pytań skontaktuj się ze mną.

Analiza statystyczna rozkładów cech determinujących rozwój sektora kreatywnego w Powiatach

Przemysły kreatywne w Polsce. Analiza liczebności, autor: M.Lach, Warszawa 2014.

AnalizaEventu.pl
Narzędzie oferujące możliwość zebrania opinii wśród uczestników eventu. Zapoznaj się z jego funkcjami!
AnalizaInstytucji.pl
Narzędzie oferujące możliwość zebrania opinii wśród osób odwiedzających instytucję. Zapoznaj się z jego funkcjami!

Warszawskie Obserwatorium Przemysłów Kreatywnych
Niekomercyjny projekt badający sytuację ekonomiczną
podmiotów sektora kreatywnego w Warszawie.